Update Covid-19

Beste klant

Zoals u weet is de Covid pandemie nog niet overwonnen en veroorzaakt deze een verdere verstoring van onze supply chain keten.
Op vandaag worden wij als internationaal opererende producent van beschermkledij nog steeds hiermee geconfronteerd, zowel in België als in onze verschillende buitenlandse sales- en productiefaciliteiten.

Wij zetten volop in op preventie en controle ter bescherming van onze werknemers. Niettemin zijn er door preventieve quarantaines beperkingen in bezetting in onze productieplants waarbij wij capaciteit verliezen. Uiteraard proberen we de hinder of vertraging voor u zoveel mogelijk te beperken.
Daarnaast worden wij geconfronteerd met een aantal uitzonderlijke omstandigheden die eveneens een impact hebben op onze supply chain:

  • het containertransport verloopt sinds verschillende maanden moeizaam met beperkte beschikbaarheid, drastisch verhoogde prijzen en langere vaartijden
  • de grondstofprijzen zijn eveneens sterk stijgend en de levertermijnen van grondstoffen zijn langer dan voorheen
  • de huidige situatie in Myanmar verplicht ons ook om bepaalde productievolumes te verplaatsen naar andere Sioen productieplants en/of subcontractors.

Al deze factoren hebben een invloed op de beschikbaarheid van onze producten. Onze systeemgegenereerde doorlooptijden voor nieuwe en lopende producties kunnen hierdoor aan wijzigingen onderhevig zijn. Wij monitoren de situatie op permanente wijze en doen er alles aan om de gevolgen hiervan te minimaliseren.
Hoe meer u zelf anticipeert met voororders of forecasts, hoe beter wij u zullen kunnen bedienen in de komende maanden.
Indien u nog specifieke vragen zou hebben dan staan wij steeds ter uwer beschikking.

Met vriendelijke groeten
Sioen Apparel

Meer nieuws

Archief