Playford softshell redt levens

Playford heeft nu bewezen wat deze sofstshell in reële werkomstandigheden betekent. De multinorm softshell heeft een werknemer beschermd die aan een gewelddadige ARC flashover blootgesteld werd tijdens voorbereidende onderhoudswerken aan een hoogspanningscabine.

Op 8 november 2015, om 7u10, had de Ditributienetbeheerder Resa onderhoudswerken op het netwerk 15 kV gepland. Een cabine moest voor onderhoudswerken geïsoleerd worden.

Tijdens de isolatiewerken werd de onderhoudsagent het slachtoffer van een storing in de hoogspanningsapparatuur. Dit veroorzaakte een kortsluiting fase / aarde met een stroom van 305,27 A en vermogen van 2,71 MVA.

De onderhoudsagent droeg alle P.B.M.’s die voor deze werken vereist zijn, waaronder de Sioen Playford jas.

De elektrische vlamboog, veroorzaakt door de kortsluiting, raakte de agent aan de torso en het hoofd. De man was, dankzij de doeltreffendheid van de P.B.M.’s, niet gewond.

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) heeft vastgesteld dat de Sioen « Playford » jas perfect haar rol vervuld heeft.

Conclusie is dat de doeltreffendheid van de P.B.M.’s enkel tijdens het dragen kan gemeten worden! Pas wanneer na het ongeval de bescherming bewezen werd, kan men erop vertrouwen.

Playford is zonder twijfel een van de belangrijkste multinorm producten van Sioen. De softshell heeft een sportieve uitstraling, maar biedt tegelijkertijd een uiterst hoge bescherming tegen talrijke risico’s waaraan een werknemer blootgesteld wordt.

De multinorm sofstshell bood een 100% bescherming conform de strenge technische specificaties waarvoor deze ontworpen werd.

Hier vindt u meer info over de technische specificaties van deze fantastische, levensreddende multinorm softshell.

Meer nieuws

Archief